เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาท และตำบลเชียงคาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เมื่อ 3 มี.ค. 64 เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เมื่อ 12 มี.ค. 63

   ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ ll 28 พ.ค. 64 - 15:51 น.

   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ่านต่อ ll 5 พ.ค. 64 - 09:37 น.

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:47 น.

   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:46 น.

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:36 น.

   บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) อ่านต่อ ll 29 เม.ย. 64 - 14:23 น.

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อ่านต่อ ll 20 เม.ย. 64 - 13:53 น.

   คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อ่านต่อ ll 19 เม.ย. 64 - 14:09 น.

   โครงสร้างเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อ่านต่อ ll 5 เม.ย. 64 - 10:38 น.

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 อ่านต่อ ll 1 เม.ย. 64 - 13:51 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ ที่ 2 อ่านต่อ ll 31 มี.ค. 64 - 10:32 น.

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027446611) อ่านต่อ ll 24 ก.พ. 64 - 09:54 น.

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027436345) อ่านต่อ ll 24 ก.พ. 64 - 09:43 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 16 ก.พ. 64 - 10:08 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓,ปิดภาคเรียน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 16 ก.พ. 64 - 10:05 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 16 ก.พ. 64 - 10:01 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ Fujixerox Docuprint CM ๓๐๕ df) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 15 ก.พ. 64 - 10:09 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้างสะพานไม้ไผ่ชั่วคราวข้ามแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านไฮหลวง-วังก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 10 ก.พ. 64 - 13:38 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 10 ก.พ. 64 - 13:31 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 9 ก.พ. 64 - 13:05 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com