เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64 โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เมื่อ 12 มี.ค. 63 โครงการชวนคนเชียงกลาง "ออกกำลังกาย" เมื่อ 9 ต.ค. 62

   เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อ่านต่อ ll 8 ก.พ. 64 - 09:31 น.

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 อ่านต่อ ll 15 ธ.ค. 63 - 10:41 น.

   ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ ll 29 ต.ค. 63 - 15:51 น.

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ ll 3 ก.ย. 63 - 10:26 น.

   ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่านต่อ ll 11 ส.ค. 63 - 13:58 น.

   ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ อ่านต่อ ll 14 ก.ค. 63 - 10:01 น.

   ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต อ่านต่อ ll 13 ก.ค. 63 - 14:36 น.

   รายงานการสรุปสถิติจำนวนผู้มารับบริการ ณ จัดรับบริการ อ่านต่อ ll 13 ก.ค. 63 - 10:31 น.

   สถิติจำนวนผู้มารับบริการ ณ จุดรับบริการ อ่านต่อ ll 8 ก.ค. 63 - 13:56 น.

   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อ่านต่อ ll 8 ก.ค. 63 - 10:34 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้างสะพานไม้ไผ่ชั่วคราวข้ามแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านไฮหลวง-วังก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 10 ก.พ. 64 - 13:38 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 10 ก.พ. 64 - 13:31 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 9 ก.พ. 64 - 13:05 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 8 ก.พ. 64 - 13:20 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 64 - 13:15 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 1 ก.พ. 64 - 13:09 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย๙-ลอมป่ารวก บ้านสลี ตำบลพระพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 28 ม.ค. 64 - 13:04 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาทุ่งเกวียน บ้านภูแหน หมู่ ๔ ตำบลพระพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 28 ม.ค. 64 - 11:37 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนแท่น-บ้านวังก้า บ้านดอนแท่น หมู่๓ ตำบลเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 28 ม.ค. 64 - 11:31 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding อ่านต่อ ll 28 ม.ค. 64 - 09:01 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com