เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63 ติดตั้งอ่างล้างมือ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อ 26 มี.ค. 63
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 เมื่อ 19 มี.ค. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เมื่อ 12 มี.ค. 63

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 อ่านต่อ ll 15 ธ.ค. 63 - 10:41 น.

   ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ ll 29 ต.ค. 63 - 15:51 น.

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ ll 3 ก.ย. 63 - 10:26 น.

   ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่านต่อ ll 11 ส.ค. 63 - 13:58 น.

   ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ อ่านต่อ ll 14 ก.ค. 63 - 10:01 น.

   ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต อ่านต่อ ll 13 ก.ค. 63 - 14:36 น.

   รายงานการสรุปสถิติจำนวนผู้มารับบริการ ณ จัดรับบริการ อ่านต่อ ll 13 ก.ค. 63 - 10:31 น.

   สถิติจำนวนผู้มารับบริการ ณ จุดรับบริการ อ่านต่อ ll 8 ก.ค. 63 - 13:56 น.

   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อ่านต่อ ll 8 ก.ค. 63 - 10:34 น.

   บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ ll 3 ก.ค. 63 - 15:04 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อ่านต่อ ll 6 ม.ค. 64 - 12:32 น.

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ ll 28 ต.ค. 63 - 11:15 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตึ๊ดใหม่ ต.เชียงคาน-บ้านดอนมูล ต.แงง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ ll 24 ก.ย. 63 - 16:09 น.

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านตึ๊ดใหม่ ต.เชียงคาน - บ้านดอนมูล ต.แงง อ่านต่อ ll 17 ก.ย. 63 - 16:28 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 10 ตำบลพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding อ่านต่อ ll 27 พ.ค. 63 - 13:33 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่วังเคียน-บ้านป่าลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ ll 22 พ.ค. 63 - 15:27 น.

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่วังเคียน-บ้านป่าลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ ll 12 พ.ค. 63 - 12:43 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 ต.เชียงคาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding อ่านต่อ ll 23 เม.ย. 63 - 10:10 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแคว้ง หมู่ที่ 7 ต.พระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ ll 23 เม.ย. 63 - 10:06 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านตึ๊ด หมู่ 10 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ ll 23 เม.ย. 63 - 10:04 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายเสน่ห์ ขันทะสีมา
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com