เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อ 6 ม.ค. 64 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาท และตำบลเชียงคาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เมื่อ 3 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64 โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63

   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 อ่านต่อ ll 25 พ.ค. 64 - 09:45 น.

   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ่านต่อ ll 5 พ.ค. 64 - 09:37 น.

   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 16:30 น.

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:47 น.

   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:46 น.

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:36 น.

   บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) อ่านต่อ ll 29 เม.ย. 64 - 14:23 น.

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อ่านต่อ ll 20 เม.ย. 64 - 13:53 น.

   คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อ่านต่อ ll 19 เม.ย. 64 - 14:09 น.

   โครงสร้างเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อ่านต่อ ll 5 เม.ย. 64 - 10:38 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อ่านต่อ ll 17 มิ.ย. 64 - 09:54 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมชุดโปรแกรม สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 15 มิ.ย. 64 - 09:53 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 10 มิ.ย. 64 - 09:51 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 4 มิ.ย. 64 - 10:42 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กระดาษ A๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 4 มิ.ย. 64 - 10:40 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 1 มิ.ย. 64 - 10:39 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยหลุมขยะบ้านใหม่วังเคียน หมู่๒ ,บ้านดู่ หมู่๕และจ้างเหมาขุดหลุมขยะบ้านใหม่วังเคียน หมู่๒ ,บ้านดู่ อ่านต่อ ll 1 มิ.ย. 64 - 10:37 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 1 มิ.ย. 64 - 10:36 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 31 พ.ค. 64 - 10:34 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 31 พ.ค. 64 - 10:18 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com