เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อ 6 ม.ค. 64 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาท และตำบลเชียงคาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เมื่อ 3 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64 โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตั้งโต๊ะ อ่านต่อ ll 13 มี.ค. 56 - 14:02 น.

   ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อบริการประชาชน อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 56 - 14:58 น.

   ประกาศสอบราคาซื้อสื่อสารการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐม อ่านต่อ ll 18 ธ.ค. 55 - 14:18 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 3 ธ.ค. 55 - 10:19 น.

   สอบราคาซื้อไดร์มอเตอร์สูบน้ำพร้อมติดตั้งของสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านดอนแท่น อ่านต่อ ll 11 ก.ย. 55 - 13:35 น.

   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเหล่า - แคว้ง - ป่าเลา ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 14 ส.ค. 55 - 11:00 น.

   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านอ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 14 ส.ค. 55 - 10:41 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com