เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อ 6 ม.ค. 64 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาท และตำบลเชียงคาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เมื่อ 3 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64 โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63

   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) อ่านต่อ ll 9 ธ.ค. 63 - 09:43 น.

   ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ ll 29 ต.ค. 63 - 15:51 น.

   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 อ่านต่อ ll 1 ต.ค. 63 - 15:48 น.

   รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อ่านต่อ ll 22 ก.ย. 63 - 15:19 น.

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ ll 3 ก.ย. 63 - 10:26 น.

   ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่านต่อ ll 11 ส.ค. 63 - 13:58 น.

   ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ อ่านต่อ ll 14 ก.ค. 63 - 10:01 น.

   ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต อ่านต่อ ll 13 ก.ค. 63 - 14:36 น.

   รายงานการสรุปสถิติจำนวนผู้มารับบริการ ณ จัดรับบริการ อ่านต่อ ll 13 ก.ค. 63 - 10:31 น.

   สถิติจำนวนผู้มารับบริการ ณ จุดรับบริการ อ่านต่อ ll 8 ก.ค. 63 - 13:56 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวลาดยาง แอสฟัสท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน ซอย๑ (สายหอประชุม) บ้านดู่ หมู่๕ ตำบลเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 5 พ.ค. 64 - 10:51 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติคคอนกรีตในหมู่บ้าน สายหอประชุม บ้านอ้อ หมู่๙ ตำบลพระพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 5 พ.ค. 64 - 10:50 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหลังคากันสาดกันแดดกันฝนหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:49 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าสุสาน บ้านซาววา หมู่๑ ตำบลพระพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:47 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเหมืองพลังงานไฟฟ้า บ้านวังทอง หมู่๓ ตำบลพระพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:46 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวไหล่ทางถนนสายเข้าหมู่บ้าน บ้านแคว้ง หมู่๗ ตำบลพระพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:45 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาหมู่บ้านพร้อมสร้างระบบกรองน้ำ บ้านเหล่า หมู่๘ ต.พระพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:43 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโปร่งก่าง บ้านตึ๊ดใหม่ หมู่๑ ตำบลเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:42 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านธาตุ-ฝายกลาง บ้านป่าเลา หมู่๖ ตำบลพระพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:41 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเหมืองพลังงานไฟฟ้า บ้านวังทอง หมู่๓ ตำบลพระพุทธบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 64 - 10:40 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com