เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

"พระพุทธบาท-เชียงคาน"

อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

พร้อมธรรมมาภิบาล

ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ควบคู่วัฒนธรรม

นำเศรษฐกิจดี

มีพลานามัยสมบูรณ์

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
การชำระภาษี ประจำปี 2560 เมื่อ 8 ม.ค. 60 โครงการจัดเก็ยรายได้เคลื่อนที่ เมื่อ 31 มี.ค. 59
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ 31 มี.ค. 59 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อ 11 ก.พ. 59
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อ 29 ก.ย. 59 ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ 9 พ.ย. 58

  หน้า  [1] [2]

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายนาทุ่งเกวียน บ้านภูแหน หมู่ที่ 4 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:14 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอยนายสถิต บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:11 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 อ่านต่อ ll 2 ต.ค. 58 - 14:37 น.

   จ้างปรับปรุงผิวงาน Double surface treatment สายกลางบ้าน บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 30 ก.ย. 58 - 16:11 น.

   ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตสายกลางบ้าน บ้านวังก้า หมู่ที่4 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 30 ก.ย. 58 - 16:04 น.

   จ้างก่อสร้างลำเหมือง คศล. สายห้วยทางนาป่าสุสาน บ้านวังก้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:51 น.

   จ้างวางท่ออ่างเก็บน้ำห้วยเขาสูง บ้านตึ้ดใหม่ หมู่ที 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:46 น.

   จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. (ป้อนยาม) สำนักงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:42 น.

   จ้างก่อสร้างลายเอนกประสงค์ป่าสุสานบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:38 น.

   โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านใหม่วังเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:33 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายเสน่ห์ ขันทะสีมา
นายกเทศมนตรี
 

นายดำเนิน  จิณะ

ปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์ จังหวัดน่าน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com