เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อ 6 ม.ค. 64 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาท และตำบลเชียงคาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เมื่อ 3 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64 โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63

   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อ่านต่อ ll 8 ก.ค. 63 - 10:34 น.

   บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ ll 3 ก.ค. 63 - 15:04 น.

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ ll 2 ก.ค. 63 - 10:33 น.

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) อ่านต่อ ll 2 ก.ค. 63 - 09:41 น.

   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่านต่อ ll 1 ก.ค. 63 - 14:31 น.

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 - 2563) อ่านต่อ ll 30 มิ.ย. 63 - 14:08 น.

   บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ ll 26 มิ.ย. 63 - 15:05 น.

   แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อ่านต่อ ll 26 มิ.ย. 63 - 11:16 น.

   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ ll 26 มิ.ย. 63 - 11:15 น.

   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 อ่านต่อ ll 15 มิ.ย. 63 - 13:54 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 29 เม.ย. 64 - 10:38 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะ อ่านต่อ ll 21 เม.ย. 64 - 10:36 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 7 เม.ย. 64 - 10:35 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายแพ ประปาบ้านสลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 7 เม.ย. 64 - 10:34 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองผุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 7 เม.ย. 64 - 10:32 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 7 เม.ย. 64 - 10:28 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์-งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 2 เม.ย. 64 - 10:22 น.

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ ที่ 2 อ่านต่อ ll 31 มี.ค. 64 - 10:32 น.

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027446611) อ่านต่อ ll 24 ก.พ. 64 - 09:54 น.

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027436345) อ่านต่อ ll 24 ก.พ. 64 - 09:43 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com