เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อ 6 ม.ค. 64 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาท และตำบลเชียงคาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เมื่อ 3 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64 โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63

   บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1/2563 อ่านต่อ ll 15 มิ.ย. 63 - 13:27 น.

   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 อ่านต่อ ll 1 มิ.ย. 63 - 10:53 น.

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) อ่านต่อ ll 29 พ.ค. 63 - 15:03 น.

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ ll 15 พ.ค. 63 - 14:15 น.

   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) อ่านต่อ ll 1 พ.ค. 63 - 16:23 น.

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน อ่านต่อ ll 9 เม.ย. 63 - 13:52 น.

   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ ll 7 เม.ย. 63 - 09:32 น.

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) อ่านต่อ ll 2 เม.ย. 63 - 09:38 น.

   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 อ่านต่อ ll 11 มี.ค. 63 - 16:13 น.

   ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 อ่านต่อ ll 11 มี.ค. 63 - 15:40 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 16 ก.พ. 64 - 10:08 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓,ปิดภาคเรียน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 16 ก.พ. 64 - 10:05 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 16 ก.พ. 64 - 10:01 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ Fujixerox Docuprint CM ๓๐๕ df) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 15 ก.พ. 64 - 10:09 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้างสะพานไม้ไผ่ชั่วคราวข้ามแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านไฮหลวง-วังก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 10 ก.พ. 64 - 13:38 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 10 ก.พ. 64 - 13:31 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 9 ก.พ. 64 - 13:05 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 8 ก.พ. 64 - 13:20 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 64 - 13:15 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 1 ก.พ. 64 - 13:09 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com