เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

"พระพุทธบาท-เชียงคาน"

อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

พร้อมธรรมมาภิบาล

ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ควบคู่วัฒนธรรม

นำเศรษฐกิจดี

มีพลานามัยสมบูรณ์

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
การชำระภาษี ประจำปี 2560 เมื่อ 8 ม.ค. 60 โครงการจัดเก็ยรายได้เคลื่อนที่ เมื่อ 31 มี.ค. 59
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ 31 มี.ค. 59 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อ 11 ก.พ. 59
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อ 29 ก.ย. 59 ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ 9 พ.ย. 58

  หน้า  [1] [2]

   ก่อสร้าง คสล. รางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 และซอย 9 บ้านซาววา หมู่ที่ 1 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 11 ก.ย. 58 - 22:24 น.

   ก่อสร้างถนน คสม. พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 3 แยก 1 บ้านไฮหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 11 ก.ย. 58 - 22:18 น.

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลาง บ้านวังก้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 11 ก.ย. 58 - 22:12 น.

   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระพุทธบาท อ่านต่อ ll 8 ก.ย. 58 - 16:58 น.

   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงคาน อ่านต่อ ll 8 ก.ย. 58 - 16:56 น.

   สอบราคาจ้างเหมาบริการคนขับรถส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ ll 8 ก.ย. 58 - 16:52 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าสุสานเลียบคลองทุ่งงก(ลอมป่ารวก) บ้านสลี หมู่ที่ 2 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 58 - 15:13 น.

   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าสุสานเลียบคลองทุ่งงก บ้านสลี หมู่ที่ 2 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน อ่านต่อ ll 23 มิ.ย. 58 - 10:15 น.

   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านซาววา - ไฮหลวง หมู่ที่ 1,5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 58 - 15:09 น.

   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่วังเคียน หมู่ที่ 2 บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 และบ้านวังก้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 58 - 16:16 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายเสน่ห์ ขันทะสีมา
นายกเทศมนตรี
 

นายดำเนิน  จิณะ

ปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์ จังหวัดน่าน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com