เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

"พระพุทธบาท-เชียงคาน"

อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

พร้อมธรรมมาภิบาล

ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ควบคู่วัฒนธรรม

นำเศรษฐกิจดี

มีพลานามัยสมบูรณ์

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดทำกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เมื่อ 7 ก.พ. 61 เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง จัดประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สร้างสัมมาชีพชุมชน ตำบลพระพุทธบาท เมื่อ 22 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อ 12 ม.ค. 61 กำจัดขยะบริเวณดอยหินแก้ว เมื่อ 11 ม.ค. 61
การชำระภาษี ประจำปี 2561 เมื่อ 11 ม.ค. 61 งานบริการร่วมกับ ธ.ก.ส. เมื่อ 1 ธ.ค. 60

  หน้า  [1] [2]

   สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าสุสานเลียบคลองทุ่งงก(ลอมป่ารวก) บ้านสลี หมู่ที่ 2 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 58 - 15:13 น.

   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าสุสานเลียบคลองทุ่งงก บ้านสลี หมู่ที่ 2 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน อ่านต่อ ll 23 มิ.ย. 58 - 10:15 น.

   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านซาววา - ไฮหลวง หมู่ที่ 1,5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 58 - 15:09 น.

   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่วังเคียน หมู่ที่ 2 บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 และบ้านวังก้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 58 - 16:16 น.

   ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 13 ต.ค. 57 - 16:13 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างศาสาป่าสุสาน บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:51 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสลี หมู่ที่ 2 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:49 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านตึ้ดใหม่ หมู่ที่ 1 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:47 น.

   สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายเข้าป่าสุสานบ้านวังทอง หมู่ที่ 3 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:44 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านวังก้าเชื่อบ้านดอนแท่น บ้านวังก้า หมู่ที่ 4 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:42 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายเสน่ห์ ขันทะสีมา
นายกเทศมนตรี
 

นายดำเนิน  จิณะ

ปลัดเทศบาล
 

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com