เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาท และตำบลเชียงคาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เมื่อ 3 มี.ค. 64 เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เมื่อ 12 มี.ค. 63

   การชำระภาษี ประจำปี 2562 อ่านต่อ ll 3 ม.ค. 62 - 10:12 น.

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านต่อ ll 27 ธ.ค. 61 - 09:12 น.

   ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ll 25 ธ.ค. 61 - 10:31 น.

   ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อ่านต่อ ll 24 ธ.ค. 61 - 14:04 น.

   ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ll 24 ธ.ค. 61 - 13:55 น.

   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านต่อ ll 11 ธ.ค. 61 - 14:01 น.

   ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ ll 7 ธ.ค. 61 - 11:35 น.

   ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) อ่านต่อ ll 9 พ.ย. 61 - 09:29 น.

   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 อ่านต่อ ll 29 ต.ค. 61 - 10:39 น.

   รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561 อ่านต่อ ll 11 ต.ค. 61 - 15:26 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อ่านต่อ ll 21 ก.ค. 60 - 16:13 น.

   ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพัง พร้อมราวกันตกลำน้ำหุย(หน้าเทศบาล) อ่านต่อ ll 24 ก.พ. 60 - 16:17 น.

   จ้างเหมาบริการขับรถส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระพุทธบาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงคาน อ่านต่อ ll 7 ต.ค. 59 - 16:19 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านวังก้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 11:38 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย 7 บ้านไฮหลวง หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:28 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายนาแพะ บ้านดู่ หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:25 น.

   คก.ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุงานครัวหมู่บ้าน บ้านไฮหลวง หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:21 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายเข้าป่าสุสาน บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:18 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายนาทุ่งเกวียน บ้านภูแหน หมู่ที่ 4 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:14 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอยนายสถิต บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:11 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com