เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

"พระพุทธบาท-เชียงคาน"

อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

พร้อมธรรมมาภิบาล

ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ควบคู่วัฒนธรรม

นำเศรษฐกิจดี

มีพลานามัยสมบูรณ์

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อ 12 ม.ค. 61 กำจัดขยะบริเวณดอยหินแก้ว เมื่อ 11 ม.ค. 61
การชำระภาษี ประจำปี 2561 เมื่อ 11 ม.ค. 61 งานบริการร่วมกับ ธ.ก.ส. เมื่อ 1 ธ.ค. 60
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อ 2 ต.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อ 7 ก.ค. 60

  หน้า  [1] [2]

   คก.ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุงานครัวหมู่บ้าน บ้านไฮหลวง หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:21 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายเข้าป่าสุสาน บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:18 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายนาทุ่งเกวียน บ้านภูแหน หมู่ที่ 4 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:14 น.

   คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอยนายสถิต บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 59 - 10:11 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 อ่านต่อ ll 2 ต.ค. 58 - 14:37 น.

   จ้างปรับปรุงผิวงาน Double surface treatment สายกลางบ้าน บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 30 ก.ย. 58 - 16:11 น.

   ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตสายกลางบ้าน บ้านวังก้า หมู่ที่4 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 30 ก.ย. 58 - 16:04 น.

   จ้างก่อสร้างลำเหมือง คศล. สายห้วยทางนาป่าสุสาน บ้านวังก้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:51 น.

   จ้างวางท่ออ่างเก็บน้ำห้วยเขาสูง บ้านตึ้ดใหม่ หมู่ที 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:46 น.

   จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. (ป้อนยาม) สำนักงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:42 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายเสน่ห์ ขันทะสีมา
นายกเทศมนตรี
 

นายดำเนิน  จิณะ

ปลัดเทศบาล
 

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com