เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

"พระพุทธบาท-เชียงคาน"

อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

พร้อมธรรมมาภิบาล

ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ควบคู่วัฒนธรรม

นำเศรษฐกิจดี

มีพลานามัยสมบูรณ์

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาเห็บหมัด และขอขอบคุณปศุสัตว์อำเภอ เมื่อ 18 เม.ย. 61 เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดทำกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เมื่อ 7 ก.พ. 61
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง จัดประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สร้างสัมมาชีพชุมชน ตำบลพระพุทธบาท เมื่อ 22 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อ 12 ม.ค. 61
กำจัดขยะบริเวณดอยหินแก้ว เมื่อ 11 ม.ค. 61 การชำระภาษี ประจำปี 2561 เมื่อ 11 ม.ค. 61

  หน้า  [1] [2]

   สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าสุสานเลียบคลองทุ่งงก(ลอมป่ารวก) บ้านสลี หมู่ที่ 2 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ค. 58 - 15:13 น.

   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าสุสานเลียบคลองทุ่งงก บ้านสลี หมู่ที่ 2 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน อ่านต่อ ll 23 มิ.ย. 58 - 10:15 น.

   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านซาววา - ไฮหลวง หมู่ที่ 1,5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 58 - 15:09 น.

   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่วังเคียน หมู่ที่ 2 บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 และบ้านวังก้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 58 - 16:16 น.

   ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 13 ต.ค. 57 - 16:13 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างศาสาป่าสุสาน บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:51 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสลี หมู่ที่ 2 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:49 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านตึ้ดใหม่ หมู่ที่ 1 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:47 น.

   สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายเข้าป่าสุสานบ้านวังทอง หมู่ที่ 3 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:44 น.

   สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านวังก้าเชื่อบ้านดอนแท่น บ้านวังก้า หมู่ที่ 4 อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57 - 15:42 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายเสน่ห์ ขันทะสีมา
นายกเทศมนตรี
 

นายดำเนิน  จิณะ

ปลัดเทศบาล
 

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com