เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ-สอบถาม

ติดต่อ-สอบถาม / ร้องทุกข์-ร้องเรียนได้ที่

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

  นายเสน่ห์  ขันทะสีมา

นายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน

08-0123-0695

2

  จ.ส.ต.พิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน

08-9558-2960

ที่อยู่

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  55160

Tel / Fax

E-Mail

0-5471-8938-9

pc.183@hotmail.com

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com